• IMG2016112107571882
 • 46096211_141361900175023_6095259299758473216_n41
 • IMG_20171020_20553133
 • 46469983_1492895804147015_6937568937022324736_n12
 • 46459251_1492899144146681_4259681927755202560_n99
 • 57174c88b3dd3b901347ddd09d5cf38a76
 • 69f51f79f8520ff3c3e3c5f9bb1a66c847
 • cf315901baefd45c87093f735f592da442
 • 0eb5bddb2b4db66111b37e75342cb21a23
 • 2a9d5f1ff81cb9bffe7b56228243b13d90
 • 67dfa8dda055b1315cb7e7076f19531a74
 • ce9291d477aab0177ccc678f229b37e872
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Hôm nay (5-9), trong tiết trời thu trong xanh, nắng vàng như rót mật, học sinh trường Tiểu học Dị Chế háo hức dự lễ khai giảng, bước vào năm học mới 2019-2020. Lễ khai giảng được diễn ra nhanh gọn nhưng tươi vui, xúc động với cả cô và trò. 
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1
 • IMG2016112107571882
 • 46096211_141361900175023_6095259299758473216_n41
 • IMG_20171020_20553133
 • 46469983_1492895804147015_6937568937022324736_n12
 • 46459251_1492899144146681_4259681927755202560_n99
 • 57174c88b3dd3b901347ddd09d5cf38a76
 • 69f51f79f8520ff3c3e3c5f9bb1a66c847
 • cf315901baefd45c87093f735f592da442
 • 0eb5bddb2b4db66111b37e75342cb21a23
 • 2a9d5f1ff81cb9bffe7b56228243b13d90
 • 67dfa8dda055b1315cb7e7076f19531a74
 • ce9291d477aab0177ccc678f229b37e872
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Hôm nay (5-9), trong tiết trời thu trong xanh, nắng vàng như rót mật, học sinh trường Tiểu học Dị Chế háo hức dự lễ khai giảng, bước vào năm học mới 2019-2020. Lễ khai giảng được diễn ra nhanh gọn nhưng tươi vui, xúc động với cả cô và trò. 
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1
 • IMG2016112107571882
 • 46096211_141361900175023_6095259299758473216_n41
 • IMG_20171020_20553133
 • 46469983_1492895804147015_6937568937022324736_n12
 • 46459251_1492899144146681_4259681927755202560_n99
 • 57174c88b3dd3b901347ddd09d5cf38a76
 • 69f51f79f8520ff3c3e3c5f9bb1a66c847
 • cf315901baefd45c87093f735f592da442
 • 0eb5bddb2b4db66111b37e75342cb21a23
 • 2a9d5f1ff81cb9bffe7b56228243b13d90
 • 67dfa8dda055b1315cb7e7076f19531a74
 • ce9291d477aab0177ccc678f229b37e872
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Hôm nay (5-9), trong tiết trời thu trong xanh, nắng vàng như rót mật, học sinh trường Tiểu học Dị Chế háo hức dự lễ khai giảng, bước vào năm học mới 2019-2020. Lễ khai giảng được diễn ra nhanh gọn nhưng tươi vui, xúc động với cả cô và trò. 
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1
 • IMG2016112107571882
 • 46096211_141361900175023_6095259299758473216_n41
 • IMG_20171020_20553133
 • 46469983_1492895804147015_6937568937022324736_n12
 • 46459251_1492899144146681_4259681927755202560_n99
 • 57174c88b3dd3b901347ddd09d5cf38a76
 • 69f51f79f8520ff3c3e3c5f9bb1a66c847
 • cf315901baefd45c87093f735f592da442
 • 0eb5bddb2b4db66111b37e75342cb21a23
 • 2a9d5f1ff81cb9bffe7b56228243b13d90
 • 67dfa8dda055b1315cb7e7076f19531a74
 • ce9291d477aab0177ccc678f229b37e872
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Hôm nay (5-9), trong tiết trời thu trong xanh, nắng vàng như rót mật, học sinh trường Tiểu học Dị Chế háo hức dự lễ khai giảng, bước vào năm học mới 2019-2020. Lễ khai giảng được diễn ra nhanh gọn nhưng tươi vui, xúc động với cả cô và trò. 
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1