• IMG2016112107571882
 • IMG2016122808305148
 • 46096211_141361900175023_6095259299758473216_n41
 • IMG_20171020_20553133
 • 46469983_1492895804147015_6937568937022324736_n12
 • 46459251_1492899144146681_4259681927755202560_n99
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Từ lâu, ngày 20/11 đã trở thành ngày lễ “Tôn sư trọng đạo”. Đó là ngày để những ...
Từ lâu, ngày 20/11 đã trở thành ngày lễ “Tôn sư trọng đạo”. Đó là ngày để những học trò nhớ ơn về công dạy dỗ, dưỡng dục đến những người thầy, người cô của mình.Cách đây 60 năm, tháng 8/1954 do sáng kiến của Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (FISE), hội nghị quốc tế các nhà giáo với nòng cốt là công đoàn giáo dục các nước XHCN đã nhất trí ...
> Xem chi tiết

Ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam

Ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam

Từ lâu, ngày 20/11 đã trở thành ngày lễ “Tôn sư trọng đạo”. Đó là ngày để những học trò nhớ ơn về công dạy dỗ, dưỡng dục đến những người thầy, người ...
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0
 • IMG2016112107571882
 • IMG2016122808305148
 • 46096211_141361900175023_6095259299758473216_n41
 • IMG_20171020_20553133
 • 46469983_1492895804147015_6937568937022324736_n12
 • 46459251_1492899144146681_4259681927755202560_n99
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Từ lâu, ngày 20/11 đã trở thành ngày lễ “Tôn sư trọng đạo”. Đó là ngày để những ...
Từ lâu, ngày 20/11 đã trở thành ngày lễ “Tôn sư trọng đạo”. Đó là ngày để những học trò nhớ ơn về công dạy dỗ, dưỡng dục đến những người thầy, người cô của mình.Cách đây 60 năm, tháng 8/1954 do sáng kiến của Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (FISE), hội nghị quốc tế các nhà giáo với nòng cốt là công đoàn giáo dục các nước XHCN đã nhất trí ...
> Xem chi tiết

Ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam

Ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam

Từ lâu, ngày 20/11 đã trở thành ngày lễ “Tôn sư trọng đạo”. Đó là ngày để những học trò nhớ ơn về công dạy dỗ, dưỡng dục đến những người thầy, người ...
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0
 • IMG2016112107571882
 • IMG2016122808305148
 • 46096211_141361900175023_6095259299758473216_n41
 • IMG_20171020_20553133
 • 46469983_1492895804147015_6937568937022324736_n12
 • 46459251_1492899144146681_4259681927755202560_n99
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Từ lâu, ngày 20/11 đã trở thành ngày lễ “Tôn sư trọng đạo”. Đó là ngày để những ...
Từ lâu, ngày 20/11 đã trở thành ngày lễ “Tôn sư trọng đạo”. Đó là ngày để những học trò nhớ ơn về công dạy dỗ, dưỡng dục đến những người thầy, người cô của mình.Cách đây 60 năm, tháng 8/1954 do sáng kiến của Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (FISE), hội nghị quốc tế các nhà giáo với nòng cốt là công đoàn giáo dục các nước XHCN đã nhất trí ...
> Xem chi tiết

Ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam

Ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam

Từ lâu, ngày 20/11 đã trở thành ngày lễ “Tôn sư trọng đạo”. Đó là ngày để những học trò nhớ ơn về công dạy dỗ, dưỡng dục đến những người thầy, người ...
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0